Doa Shalat Tahajjud (Shalat Malam)اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ,  وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ,  وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ  وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ,  اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ  وَأَنْتَ اْلمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ اِلاَّ أَنْت وَلاَ إِلَهَ غََيْرُكَ.
ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA NURUS SAMAWATI WAL-ARDLI WAMANFIHIN, WALAKAL HAMDU ANTA QOYYIMUSSAMAWATI WAL-ARDL WAMANFIHIN, WALAKAL HAMDU ANTAL HAQ, WAWA’DUKA HAQ, WAQOULUKA HAQ, WALIQO-UKA HAQ, WAL-JANNATU HAQ, WANNARU HAQ, WASSA’ATU HAQ , WANNABIYYUNA HAQ, WAMUHAMMADUN HAQ, ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU WA’ALAIKA TAWAKKALTU WABIKA AMANTU, ,WA-ILAIKA ANABTU, WABIKA KHOSHOMTU, WAILAIKA HAKAMTU, FAGHFIRLI MA QODDAMTU WAMA AKHKHORTU WAMA ASRORTU WAMA A’LANTU, ANTAL MUQODDIMU WA-ANTAL MUAKHKHIRU, LA ILAHA ILLA ANTA WALA ILAHA GHOIRUK
Wahai Allah, segala puji bagiMu Engkau cahaya langit dan bumi dan segala isinya. Segala Puji bagiMu, Engkau penegak langit dan bumi dan segala isinya. Segala Puji bagiMu Engakau Maha Benar, janjiMu benar, firmanMu benar, pertemuan denganMu benar, surga benar, neraka benar, kiamat benar, semua nabi benar dan Muhammad benar. Wahai Allah kepadaMu aku menyerah, kepadamu aku berserah diri, kepadaMu aku beriman, kepadaMu aku akan kembali kepadaMu aku mengadu dan kepadaMu aku menyerahkan semua keputusan. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang, dosa yang aku rahasiakan dan dosa yang aku tampakkan Engkau Maha Mendahului dan Engkau Maha Mengakhiri, tiada Tuhan selain Engkau dan tiada Tuhan melainkan Engkau