AJIAN KRESNA


AJIAN KRESNA
Ajian Kresna ini untuk menjadikan tubuh seperti raksasa bila dilihat musuh.
Bila tidak dalam keadaan terancam keselamatan dirinya, tidak boleh aji yang satu ini dikeluarkan. Sebab musuh akan menjadi gila karena takut dengan penglihatannya. Dalam pewayangan, yang memiliki aji ini hanyalah Prabu Dewa Kresna.

Ritual:
Puasa mutih 7 hari dimulai hari senen sebelumnya mandi kramas
Pati geni semalam dalam pelaksanaannya tidak boleh buang air kecil/besar
Ngebleng sehari semalam (Sebut asma Allah terus menerus)
Setelah selesai dengan menjalankan puasa tersebut diatas dianjurkan membaca mantra setiap hari selama 40 hari
Mantra:
"Bismillahirrohmanirrohiim, sahadat kurungan emas, melesat ilang rana tan kena ing rusak, sukma sejati mulih marang sukma sejati, sahadat alam mekar, mekar saka kersaningsun, di ijabahi dening Alloh"