AJIAN CIUNG WANARAAJIAN CIUNG WANARA
Aji Ciung Wanara juga dapat menundukkan bangsa jin dan bangsa makhluk ghaib lainnya.
Serta dapat menundukkan ilmu sesat seperti tenung, teluh dan santet.

Ritual:
Puasa mutih selama 4 purnama dimulai mandi bersih.
Bulan yang tepat untuk memulai puasa adalah bulan Suro (Muharram)
 
Mantra:
Gebyar sapisan
Sakehing cahya pada sirna
Gebyar pindho
Sakehing roh pada sirna
Sakehing roh pada sirep
Rep sirep sajagade
Kepyar kepyar sakabehing sato
Janmo manungsa pada buyar
Jin,syetan,peri,prayangan pada mencar.

Dengan aji Ciung Wanara ini anda mampu mengalahkan musuh yang sangat tinggi ilmunya.
Bukan itu saja anda akan ditakuti segenap binatang, baik binatang yang hidup di darat maupun
yang hidup di air. Aji Ciung Wanara juga dapat menundukkan bangsa jin dan bangsa makhluk
ghaib lainnya. Serta dapat menundukkan ilmu sesat seperti tenung, teluh dan santet.